Prowadzenie SSj - sprężyny skrętne montowane z przodu przy nadprożu,brama z pojedyńczymi prowadnicami poziomymi.

WYTYCZNE POD
ZABUDOWĘ
KARTY
TECHNICZNE
BIBLIOTEKI
BIM
BIBLIOTEKI
2D