Bramy segmentowe UniPro to najbardziej komfortowe rozwiązanie do garażu.
Nasze bramy garażowe są bramami ciepłymi, a współczynnik U który uzyskują jest porównywalny ze współczynnikiem jaki mają okna wielokomorowe stosowane w budownictwie energooszczędnym. Tak niską wartość jesteśmy w stanie uzyskać dzięki panelom własnej produkcji wypełnionych pianką poliuretanową oraz systemom uszczelniającym.

Współczynnik tłumienia dźwięku: Rc=23 dB
Skrzydło bramy wykonane z paneli stalowych 40 mm wypełnionych bezfreonową pianką poliuretanową, konstrukcja wykonana z elementów stalowych ocynkowanych, brama uszczelniona na całym obwodzie. W dolnym panelu zamontowana uszczelka przylegająca do podłoża, uszczelnienie pomiędzy górnym panelem a nadprożem zapewnia uszczelka montowana do górnego panelu lub mocowana do nadproża. Panele posiadają zabezpieczenie kształtowe uniemożliwiające przytrzaśnięcie palców oraz uszczelki w miejscu styku dwóch paneli. Bramy segmentowe dostępne w wersji ręcznej i automatycznej.
Współczynnik przenikania ciepła dla panela U=0,48 [W/m2xK]

WYTYCZNE POD
ZABUDOWĘ
KARTY
TECHNICZNE
BIBLIOTEKI
BIM
BIBLIOTEKI
2D

RenoSystem to rozwiązanie dostępne dla bram segmentowych UniPro. Pozwala na rozwiązanie wielu trudnych sytuacji montażowych.

WYTYCZNE POD
ZABUDOWĘ
KARTY
TECHNICZNE
BIBLIOTEKI
BIM
BIBLIOTEKI
2D

Prowadzenie pod kątem, sprężyny skrętne montowane z przodu przy nadprożu.

WYTYCZNE POD
ZABUDOWĘ
KARTY
TECHNICZNE
BIBLIOTEKI
BIM
BIBLIOTEKI
2D

Prowadzenie pod kątem, sprężyny skrętne montowane na końcu prowadnic diagonalnych.

WYTYCZNE POD
ZABUDOWĘ
KARTY
TECHNICZNE
BIBLIOTEKI
BIM
BIBLIOTEKI
2D

Prowadzenie SSp - sprężyny skrętne montowane z przodu przy nadprożu,brama z podwójnymi prowadnicami poziomymi.

WYTYCZNE POD
ZABUDOWĘ
KARTY
TECHNICZNE
BIBLIOTEKI
BIM
BIBLIOTEKI
2D

Prowadzenie SSj - sprężyny skrętne montowane z przodu przy nadprożu,brama z pojedyńczymi prowadnicami poziomymi.

WYTYCZNE POD
ZABUDOWĘ
KARTY
TECHNICZNE
BIBLIOTEKI
BIM
BIBLIOTEKI
2D

Prowadzenie SSt - sprężyny skrętne montowane na końcu prowadnic poziomych, brama z podwójnymi prowadnicami poziomymi.

WYTYCZNE POD
ZABUDOWĘ
KARTY
TECHNICZNE
BIBLIOTEKI
BIM
BIBLIOTEKI
2D

WYTYCZNE POD
ZABUDOWĘ
KARTY
TECHNICZNE
BIBLIOTEKI
BIM
BIBLIOTEKI
2D