Prowadzenie SSt - sprężyny skrętne montowane na końcu prowadnic poziomych, brama z podwójnymi prowadnicami poziomymi.

WYTYCZNE POD
ZABUDOWĘ
KARTY
TECHNICZNE
BIBLIOTEKI
BIM
BIBLIOTEKI
2D