Bramy i furtki w systemie Bastion z wypełnieniem w postaci paneli kratowych Vega 2D Super przykręcanych do konstrukcji (dodatkowo zastrzały) lub wspawane w konstrukcję

WYTYCZNE POD
ZABUDOWĘ
KARTY
TECHNICZNE
BIBLIOTEKI
BIM
BIBLIOTEKI
2D