- Panel stalowy z pianką poliuretanową 60 [mm]
- Gwarantowana liczba cykli 25 000
- Podwójne rolki prowadzące
- Współczynnik przenikania ciepła dla panela U=0,33 [W/m2xK]
- Wodoszczelność klasa 2
- Odporność na obciążenie wiatrem klasa 4
- Przepuszczalność powietrza 5
- Izolacyjność akustyczna Rw=24 [dB]
- Zabezpieczenia: w przypadku pęknięcia linki (2szt.)
- Zabezpieczenie przeciw skutkom pęknięcia sprężyny (na każdą ze sprężyn)

WYTYCZNE POD
ZABUDOWĘ
KARTY
TECHNICZNE
BIBLIOTEKI
BIM
BIBLIOTEKI
2D