Gwarantowana liczba cykli 100 000
• Masa płaszcza ~11 [kg/m2]
• Współczynnik przenikania ciepła dla panela Up=0,48 [W/m2xK]
• Wodoszczelność klasa 2
• Odporność na obciążenie wiatrem klasa 3
• Przepuszczalność powietrza 4
• Izolacyjność akustyczna Rw=23/24 [dB] bez drzwi przejściowych / z drzwiami przejściowymi
• Zabezpieczenia: w przypadku pęknięcia linki (2 szt.)
• Reakcja na ogień NRO:
– właściwości ogniowe – B,
– wydzielanie dymu – s2,
– płonące krople – d0.
• Grubość ościeżnicy 2 [mm] / prowadnicy 1,4 [mm] dla So x Ho ≤ 12m2, 2 [mm] dla So x Ho > 12 m2
• Pojedyncze, łożyskowane rolki prowadzące
• Pojedyncze zabezpieczenie prowadnic uniemożliwiające wypadnięcie rolek prowadzących
• Jednolistkowe uszczelki boczne i górne

WYTYCZNE POD
ZABUDOWĘ
KARTY
TECHNICZNE
BIBLIOTEKI
BIM
BIBLIOTEKI
2D