• Gwarantowana liczba cykli 15 000
• Masa płaszcza ~11 [kg/m2]
• Współczynnik przenikania ciepła dla panela Up=0,33 [W/m2xK]
• Wodoszczelność klasa 2
• Odporność na obciążenie wiatrem klasa 4
• Przepuszczalność powietrza 5
• Izolacyjność akustyczna Rw=24 [dB]
• Zabezpieczenia: w przypadku pęknięcia linki (2szt.), zabezpieczenie przeciw skutkom pęknięcia sprężyny (na każdą ze sprężyn)
• Reakcja na ogień NRO:
– właściwości ogniowe – B,
– wydzielanie dymu – s2,
– płonące krople – d0.
• Grubość ościeżnicy 2 [mm] / prowadnicy 2 [mm]
• Podwójne, łożyskowane rolki prowadzące
• Pojedyncze zabezpieczenie prowadnic uniemożliwiające wypadnięcie rolek prowadzących

WYTYCZNE POD
ZABUDOWĘ
KARTY
TECHNICZNE
BIBLIOTEKI
BIM
BIBLIOTEKI
2D