Naprowadzacze w wersji do zabetonowania – model 970-013
-wykonane z rury stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie za pomocą cynkowania ogniowego
-średnica 160 [mm]
-długość 1920 [mm]
-elementy zakotwiczające betonowane na głębokość 400 [mm]

Naprowadzacie w wersji do przykręcenia (z flanszą) - model 970-011
-wykonane z rury stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie za pomocą cynkowania ogniowego
-średnica 160 [mm]
-długość 1920 [mm]
-montowana do podłoża za pomocą płyty montażowej (flanszy) na czterech śrubach

WYTYCZNE POD
ZABUDOWĘ
KARTY
TECHNICZNE
BIBLIOTEKI
BIM
BIBLIOTEKI
2D