OPC25 - segemnty przemysłowe, wypełnienie kształtownikiem zamkniętym 25x25 [mm] w układzie Caro w konstrukcji półzamkniętej, spawane do kształtowników zamkniętych 40x27 [mm].