OP318 - segmenty przemysłowe, wypełnienie kształtownikiem zamkniętym 30x18 [mm] w konstrukcji półzamkniętej, spawane do kształtowników zamkniętych 40x27 [mm]