System ogrodzeń VEGA Sport przeznaczony jest dla obiektów sportowych, wymagających ogrodzenia o wysokości nawet 6000 [mm]. VEGA Sport to ogrodzenie dostosowane do wytycznych podanych w projektach boisk wielofunkcyjnych w ramach programu Orlik 2012.

WYTYCZNE POD
ZABUDOWĘ
KARTY
TECHNICZNE
BIBLIOTEKI
BIM
BIBLIOTEKI
2D

WYTYCZNE POD
ZABUDOWĘ
KARTY
TECHNICZNE
BIBLIOTEKI
BIM
BIBLIOTEKI
2D