Brama PI95 z wypełnieniem w postaci paneli Vega B przykręconych do konstrukcji.

WYTYCZNE POD
ZABUDOWĘ
KARTY
TECHNICZNE
BIBLIOTEKI
BIM
BIBLIOTEKI
2D